Kuvauksia projekteista ja hankkeista joissa olen ollut mukana ja työtehtäväni niissä

Vuosina 2004 - 2008 minua työllisti Vuosaaren satamahanke. Siellä työtehtäviini kuului viestintä- ja PR-töiden lisäksi hoitaa projektiin liittyviä päivittäisiä "juoksevia asioita". Olin useiden eri sidosryhmien kanssa tekemisissä ja työskentelin eri tiimeissä huolehtien erilaisten töiden toteutuksista. Mm.projektitilojen laajennukset, hankkeen tiedotus, tapahtumat, vierailut, messut, markkinoinnin suunnittelu ym. olivat työtehtäviä, joissa olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa niitä yhtenä tiimin jäsenenä. Tärkeintä työssäni oli kuitenkin jatkuva, tiivis työskentely projektinjohdon kanssa ja ymmärrys koko hankkeen kokonaisuudesta.

Projekti- ja hanketyöskentelyssä hahmotan parhaiten kokonaisuuksia.On mielekästä kun projektissa on paljon sidosryhmiä joiden kanssa olla tekemisissä.

Vuosina 2010-2013 työskentelin yritykseni kautta logistiikka-yritysten kanssa logistiikka-hankkeiden sekä kiinteistökehityshankkeiden parissa. Hankkeet olivat isoja kokonaisuuksia ja sidosryhmiä paljon. Tehtävänäni oli järjestää palavereja, käydä tapaamassa eri sidosryhmiä pitääkseni kaikki osapuolet ajan tasalla hankkeen etenemisestä, huolehtia asiakirjojen saatavuudesta hankkeen osapuolille, suunnitella hankkeita toimeksiantajien kanssa sekä markkinoida niitä.